Predstavitev kitajske kulture ob bližajočem se prazniku kitajskega novega leta

V četrtek, dne 7. februarja 2013  je v Levstikovi dvorani Osrednje knjižnice v Celju potekala predstavitev kitajske kulture ob bližajočem se praznovanju kitajskega novega leta, t.i. praznika pomladi.

Dogodek, ki je pritegnil širok krog obiskovalcev, je bil organiziran v okviru projekta Svet v Sloveniji, Slovenija v svetu, ki ga izvaja Zavod Racio Social iz Celja. Ob kulinariki, glasbi in igri smo lahko podoživeli utrinek kitajskega novega leta (praznika pomladi) ter tako skozi raznolike predstavitve spoznavali kitajsko kulturo in tradicijo.

Pri pripravi dogodka smo vzpostavili odlično sodelovanje s Konfucijskim institutom z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, ki nam je ponudil vso strokovno pomoč pri izvedbi prireditve kakor tudi sodelovanje v programu samem. Vso podporo za izvedbo prireditve pa smo dobili tudi s strani Društva slovensko-kitajskega prijateljstva, katerega predsednik  dr. Benjamin Lukman in član nadzornega odbora dipl.oec. Zvone Dragan, ki ima za seboj bogato veleposlaniško kariero na Kitajskem, sta bila tudi spoštovana gosta na dogodku v Celju. 

Po uvodnem nagovoru direktorice Zavoda Racia Social, mag. Tatjane Dolinšek, v.d. direktorice Osrednje knjižnice v Celju Martine Rozman Salobir, ter pozdravnih besedah mag. Irene Kržan in kitajskega direktorja g. Chen Jiana s Konfucijskega instituta v Ljubljani, se je pričel bogat kulturni program.

Uživali smo ob zvokih kitajskih pesmi, katere sta izvajali gdč. Chixu Daiwei in gdč. Ding Zhonghui, v igranju na tradicionalni kitajski instrument in v spretnostih Tai Chi meča se nam je predstavila gdč. Ding Zhonghui,  kitajsko poezijo v slovenskem in kitajskem jeziku pa sta nam približali gdč. Anja Dimič in gdč. Chixu Daiwei. Največ zanimanja,  posebno za mlajšo populacijo, pa je pritegnil delavniški kotiček s kaligrafijo ob vodenju in razlagi  gdč. Ding Zhonghui.

Metode in  značilnosti zdravljenja po sistemu tradicionalne kitajske medicine pa sta nam predstavila dr. Han Zaoxiang in g. Miha Virant iz Celja.

Po zaključenem programu smo polni radovednih vprašanj in vtisov lahko še okušali dobrote kitajske kuhinje,  pripravljene v restavraciji Kitajski dvor, Celje.

 

Irena Sanda

 

OPIS  PROJEKTA

Projekt  »Svet v Sloveniji, Slovenija v svetu« izvajamo v Zavodu Racio Social v celjski regiji s pomočjo financiranja s strani Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav in Ministrstva za notranje zadeve. Namen projekta je ljudem na Celjskem skozi različne aktivnosti in programe predstaviti življenje in kulture tujcev na Celjskem in s tem pripomoči k boljšemu razumevanju teh ljudi, k boljšemu navezovanju stikov, medsebojni pomoči in s tem tudi širjenju medkulturnega dialoga. S projektom želimo motivirati pripadnike različnih družbenih skupin, tako domačih kot tujih, da se vključijo v aktivnosti za spodbujanje medkulturnega dialoga in ta duh, idejo in prakso tudi sami širijo dalje. Za namen boljše vključenosti različnih družbenih skupin, tako državljanov tretjih držav kot tudi skupin, ki spadajo v večinsko prebivalstvo, v projektu izvajamo raznovrstne aktivnosti: predavanja, delavnice, predstavitev običajev in praznikov, predstavitev dejavnosti kulturno-humanitarnih društev.

 

Rdeča nit vseh aktivnosti je razumevanje, zakaj nas večkulturnost bogati. Razumevanje, da smo najprej ljudje, razumevanje, da smo vsi delček istega sveta. Če bomo čim več ljudi motivirali k aktivističnemu zagovarjanju raznolikosti v Sloveniji in krepitvi medčloveškega spoštovanja, bomo za tujce pomagali odpreti prostor, kjer bodo lažje izražali in zagovarjali svoja prepričanja ter lažje reševali probleme in težave, s katerimi se soočajo v življenju, šolanju in pri delu.