Kitajska, priložnosti kitajskega izhodnega turizma za zahodni Balkan

PETEK, 19.12.2014 ob 8.30, Hotel M, Ljubljana, Slovenia

Posvet, ki ga organizira CEATM poteka v soorganizaciji Fakultete za uporabne družbene študije iz Nove Gorice (FUDŠ) in Fakultete za uporabne poslovne in družbene študije iz Maribora (DOBA).

Osvetlil bo različne vidike dosedanjega nastopa držav zahodnega Balkana na kitajskem trgu, omogočil izmenjavo izkušenj in mnenj ter pomagal poiskati odgovore, kako skupaj intenzivneje nastopati in izkoristiti sinergijske učinke. Posvet bo potekal v angleščini.

Sestavljen bo iz treh sklopov: akademski vidiki, vidiki nacionalnih turističnih organizacij ter primeri dobrih praks.

Posvet o možnostih, ki jih ponuja kitajski turistični trg, bo omogočil pogovore o tem, kaj se na kitajskem turističnem trgu dogaja, o tem, kakšni so kitajski gostje in kaj pričakujejo, kot tudi o pasteh in možnostih skupne predstavitve in promocije turistične ponudbe.

Kitajski trg bo v letu 2014 z vidika turističnih potovanj še naprej rastel; trditev velja tudi za območje zahodnega Balkana. Da trg raste izjemno skokovito, dokazuje pretekla statistika, predvsem pa projekcije kažejo, da bo do leta 2020 potovalo več kot 250 milijonov kitajskih turistov na leto.

Več o programu lahko najdete na spletni strani CEATM.