blog piše Peter Zupanc

Pian Miao

Podskupina izjemno številčne ter raznolike Miao narodnostne manjšine, ki predvsem živi v izjemno kulturno pestrem okolju Longlina v Guangxi provinci oziroma jih najdete od Longlina pa do "vasice" De'e pa do Xilina. Različne pozicije v družbi narekujejo različne podrobnosti v narodnostni noši. To ogromno "gusarsko kapo" z belim pasom - največkrat je bel - bodo nosile starejše ženske. V okolju sicer obstaja pet različnih manjšin ( Gelao, Yi, Zhuang, Miao, Han) oziroma je pripadnikov le teh toliko, da jih lahko štejete kot izvorne skupine. A stvari so še bolj kompleksne, saj se v okolju nahajajo še štiri druge Miao podskupine. Veliko le teh nosi narodne noše tudi na navaden dan, vsekakor pa na praznične dni.Semenj, ki se vsakih šest dni odvija v drugem kraju, je pisan kot mavrica.      

Razpečuj vsebino